Scholarships

Scholarships

Maharashtra State Government Scholarships

 

 डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्ती गृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

समाजकल्याण विभाग शिष्यवृत्ती ( SC /ST /OBC /VJNT /SBC )

अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ती (मुस्लिम /ख्रिश्चयन /जैन /बुध्दीस्ट /शीख /पारसी )

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषद शिष्यवृत्ती.

प्रधानमंत्री  शिष्यवृत्ती भारत सरकार

मुकुल माधव  शिष्यवृत्ती

लीला पुनावाला  शिष्यवृत्ती

मेधावी शिष्यवृत्ती ( मुलींसाठी फक्त )

Marathwada Mitra Mandal's Polytechnic

S.No.4/17,Thergaon,Pune-411033.
Phone No: 
9604528182,9657728182,7276016968
Email:- 
 Office@mmpolytechnic.com
             joshigs@mmplotechnic.com

Follow us on